hello world!
Published: September 13, 2021

Triki in koraki do plačilno sposobnega podjetja

Poslovanje podjetja je lahko odlično, a le redko je takšno, da ne bi moglo biti boljše. Svojim poslovnim procesom pa morajo največ pozornosti gotovo posvetiti tista podjetja, ki imajo težave ali pa preprosto ne dosegajo pričakovanih poslovnih rezultatov.

Morda je problem le v kakšnih malenkostih, pogosto je možno že z neznatnimi prilagoditvami narediti veliko razliko. To velja tako za velika podjetja kot za samostojne podjetnike. 

Ko se podjetje znajde v težavah obstaja več možnosti in načinov, kako se iz teh težav rešitev.

Prisilna poravnava podjetja je ena od možnosti!

Vodenje podjetja je seveda vse prej kot lahka stvar in tega se je potrebno zavedati, preden se spustimo v podjetniške vode. Veliko ljudi pomisli le na denar, ki ga podjetja prinašajo, a brez trdega dela in odrekanja tega denarja seveda ni.

Podjetje je potrebno širiti in ga neprestano izboljševati, če seveda želimo biti boljši od konkurence na trgu in posledično tudi uspešnejši.

prisilna-poravnava-podjetja
Prisilna poravnava je ena od možnosti s pomočjo katere postane podjetje plačilno sposobno.

Prisilna poravnava podjetja pa nastane takrat, ko vodilnim za podjetje postane vseeno, kako podjetje posluje, važno jim je le, da oni dobijo denar. Namen le te je seveda, da se s finančnim prestrukturiranjem dolžniku omogoči, da postane plačilno sposoben in nadaljuje svoje poslovanje.

Na plačilno nesposobnost podjetja lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, eden izmed teh je zagotovo ta, da nam ostali potrošniki ne plačujejo.

Prisilna poravnava podjetja tako nekako odloča o novi priložnosti, katero mora podjetje seveda še kako dobro izkoristiti.

V tem primeru pa so upniki tisti, ki morajo verjeti v to, da bo podjetje terjatve bilo sposobno poravnati v podaljšanih rokih, ali je bolje nad dolžnikom izvesti stečaj.

Kako se opravi ocena vrednosti podjetja?

Vsa podjetja so na trgu seveda s tem namenom, da so boljša od svoje konkurence in da so na trgu obstojna. To je seveda zahtevna naloga, ki zahteva, da se vloži veliko truda, časa in pa predstavlja tudi velika odrekanja, na katera moramo biti pripravljeni.

Ocena vrednosti podjetja je seveda možna z raznih vidikov, odvisno na kakšni točki se podjetje nahaja. Če je podjetje na trgu uspešno in posluje uspešno, je ocena seveda tista, ki jo določimo mi v pogovoru s potencialnim kupcem.

dokapitalizaijca-ocena-vrednosti-podjetja
Uspešno poslovanje pomeni, da podjetje dobro stoji in je profitabilno.

Kupec si pred nakupom zagotovo ogleda zgodovino poslovanja in preračuna vrednost tudi on.

Ocena vrednosti podjetja pa je lahko za marsikoga tudi dodatna motivacija, saj si želi povečati oceno svojega podjetja in bo zaradi tega še bolj trdo delal.

Pred zaprtjem ali poravnavo, opravimo optimizacijo procesov...

Optimizacija poslovnih procesov seveda zahteva določeno prilagoditev, morda pa kar velike spremembe. Še posebej v primeru, da le redko analiziramo svoje poslovanje, bomo morali vsake toliko časa poslovanje močno prilagoditi.

Rezultati, ki jih povrne analiza poslovanja podjetja, so vedno vezani na trenutno stanje in podajajo še projekcijo za prihodnost, a prav dolgo ne morejo ostati relevantni.

Če želimo ohraniti optimalno delovanje podjetja, moramo poslovanje redno analizirati, da lahko že z manjšimi spremembami ostanemo na pravi poti. 

Pomembno je, da takšnih obveznosti ne zanemarimo. Optimizacija poslovnih procesov pride v poštev tudi za uspešna podjetja, saj poslovno rast spremljajo tudi spremembe, predvsem višji stroški proizvodnje in poslovanja.

Da bi se s temi spremembami kar se da uspešno soočili, moramo imeti nad svojim poslovanjem dober pregled.

... nato nastopi čas za analizo!

Za večja podjetja pride v poštev profesionalna analiza poslovanja podjetja, ki se običajno opravlja kar redno, saj želimo imeti nadzor nad poslovanjem in v vsakem trenutku dejavnost opravljati tako, da ponuja najboljše rezultate. 

Analiza poslovanja podjetja se lahko opravi kar znotraj podjetja, če imamo za to primeren kader, je pa to tudi storitev nekaterih strokovnjakov, ki na ta način pomagajo različnim podjetjem.

V vsakem primeru se splača to možnost izkoristiti, saj dobimo dober vpogled v poslovanje podjetja, predvsem pa ugotovimo, kje obstaja potencial za optimizacijo poslovanja.

Čisto možno je, da najdemo uporabne rešitve za izboljšanje proizvodnje ali poslovanja, s tem pa pridemo do višjih prihodkov ali nižjih stroškov. 

Za rešitev se lahko obrnemo tudi na slaba posojila!

Slaba posojila so pogost pojav v poslovnem in podjetniškem svetu. Banke zagotavljajo kratkoročna in dolgoročna posojila svoji komitentom ter upajo, da jih bodo komitenti tudi v celoti poplačali.

Banka namreč zasluži z obrestmi, ki jih prejme za posamezno posojilo. Odobritev posojila nosi v sebi tudi tveganje, ker banka na žalost ne more z gotovostjo vedeti, da bo neko podjetje ali nek posameznik pravočasno vrnil denar, ki mu ga je banka posodila.

slaba-posojila
Slaba posojila so zelo škodljiva za banko... vendar zelo pozitivna za podjetja.

Slaba posojila tako banki ne prinesejo nobenega dobička in tako tudi banka v nadaljevanju me more več izdajati novih posojil.

Banka lahko predvideva, kdaj se posojilo ne bo v celoti vrnilo, ko opazi, da posojilojemalec že več kot tri mesece ni uspel poravnati dogovorjenega obroka.

Slaba posojila so torej posledica slabega predvidevanja o tem ali bo nekdo denar vrnil ali ne. Včasih se zgodi, da posojilojemalec nepričakovano ostane brez službe in tako ne more več odplačevati hipoteke.

To lahko nastopi tudi zaradi slabega poslovanja njegovega podjetja, od katerega je odvisno odplačevanje dolga.